Avdelare

22-07-18 Nyhet

Kollegiets årsrapport för 2022

Kollegiet för svensk bolagsstyrning, som är en del av Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, har publicerat sin årsrapport för 2022.

Du kan läsa årsrapporten via Kollegiets webbplats (under fliken Dokumentation) 

Kollegiet arbetar för en god utveckling av svensk bolagsstyrning och för att Sverige ska ha en relevant, effektiv och väl fungerande kod för bolagsstyrning för börsnoterade bolag. Syftet är att bidra till förtroendet för den svenska aktiemarknaden och de noterade bolagen hos marknadsaktörer, lagstiftare och allmänhet, både i Sverige och internationellt.