Avdelare

Sakorganens kontaktuppgifter

Aktiemarknadsnämnden (ansökningar och uttalanden)

Rolf Skog
Direktör
Telefon: 0708-17 96 54
E-post: rolfskog@aktiemarknadsnamnden.se 

Erik Lidman
Föredragare
Telefon: 0762-38 55 00
E-post: eriklidman@aktiemarknadsnamnden.se 

Besökadress: Nybrokajen 7, 5 tr.
Postadress: Box 7354, 103 90 Stockholm

Avdelare

Aktiemarknadens självregleringskommitté

Allmänna frågor
E-post: info@regelkommitten.se

Eva Hägg
Ordförande
E-post: eva.hagg@regelkommitten.se

Erik Lidman
Sekreterare
Telefon: 076-238 55 00
E-post: erik.lidman@regelkommitten.se

Björn Kristiansson
Telefon: 076-770 37 47
E-post: bjorn.kristiansson@bolagsstyrningskollegiet.se

Besöksadress: Nybrokajen 7, 5 tr.
Postadress: Box 7354, 103 90 Stockholm

Avdelare

Kollegiet för svensk bolagsstyrning

E-post: info@bolagsstyrning.se

Björn Kristiansson
Verkställande ledamot och ansvarig för kollegiets sekretariat
Telefon: 076-770 37 47
E-post: bjorn.kristiansson@bolagsstyrningskollegiet.se 

Erik Lidman
Jurist
Telefon: 076-238 55 00
E-post: erik.lidman@bolagsstyrningskollegiet.se

Besöksadress: Nybrokajen 7, 5 tr. 
Postadress: Box 7354, 103 90 Stockholm  

Avdelare

Nämnden för svensk redovisningstillsyn

Nämnden har ett kansli med telefontid mellan kl. 09:00 och 12:00 måndag–fredag. 

Telefon: 08-50 88 22 95
E-post: kansli@redovisningstillsyn.se

Besöksadress: Nybrokajen 7, 5 tr.
Postadress: Box 7354, 103 90 Stockholm

Avdelare

Rådet för hållbarhets- och finansiell rapportering

Fredrik Walméus
Verkställande ledamot (kontaktperson – Rådet för hållbarhets- och finansiell rapportering)
Telefon: 073-397 24 80
E-post: fredrik.walmeus@radetforrapportering.se 

Cecilia Nordenadler 
Teknisk sekreterare (kontaktperson – Expertpanelen)
Telefon: 0709-29 15 73
E-post: cecilia.nordenadler@radetforrapportering.se 

Besöksadress: Nybrokajen 7, 5 tr.        
Postadress: Box 7354, 103 90 Stockholm