Avdelare

Medarbetare på kansliet

Medarbetare på föreningen som ansvarar för övergripande och verksamhetsgemensamma förvaltnings- och utvecklingsfrågor.

Katarina Lidén
VD


Lena Walldin
Kansliadministratör

 

Mirre Laurell
Senior jurist

Robert Einefors
Jurist


Tommy Olsson
Operativt ansvarig


Sakorganen

Även föreningens enskilda sakorgan har medarbetare och kontaktpersoner, se under
menyfliken ”Sakorgan” eller länk nedan till kontaktuppgifter.

Kontaktuppgifter till föreningen 

Kontaktuppgifter till sakorganen