Avdelare

Nyheter och pressmeddelanden

Senaste nytt från sakorganen hittar du längre ned på sidan.
 

24-06-19 Nyhet

Nya styrelseledamöter i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden

Vid årsmötet i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden den 12 juni 2024 fattades beslut om ny styrelse för föreningen, med omval av samtliga tidigare styrelseledamöter utom två som meddelat att de inte stod till förfogande för omval.
Adam Kostyál (VD för Nasdaq Stockholm AB) och Magnus Vesterlund (Chefsekonom på Svensk Försäkring) valdes in som nya ledamöter i styrelsen. Fredrik Ekström (Nasdaq Stockholm AB) och Johan Lundström (Svensk Försäkring) lämnade styrelsen.

Läs mer

24-05-31 NYHET

Nya ledamöter i Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett Nina Macpherson och Andreas Gustafsson till nya ledamöter i Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Läs mer

24-02-28 Nyhet

Redovisningstillsynens årsrapport för 2023

Nämnden för svensk redovisningstillsyn (Nämnden) har publicerat sin årsrapport för 2023, om granskningen av börsbolags finansiella rapportering. Totalt fattades beslut i 56 ärenden, vilket är ungefär samma antal som under de senaste åren.

Läs mer
Avdelare
Avdelare
start_prenumerera.jpg

Prenumerera på våra nyheter

Skicka in din e-postadress nedan så får du meddelanden när vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.


Genom att ange din e-postadress samtycker du till att Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden samlar in och behandlar din personuppgift, e-postadress. Uppgiften sparas under tiden du har en aktiv prenumeration. Du kan avregistrera en aktiv prenumeration och ta del av personuppgiftpolicyn via "Läs mer". 

Avdelare

Nyheter från våra sakorgan

23-12-01 Aktiemarknadens självregleringskommitté (ASK)

Reviderade takeover-regler

ASK offentliggjorde den 1 december 2023 de reviderade takeover-reglerna för reglerade marknader och vissa handelsplattformar. De reviderade reglerna träder i kraft den 1 januari 2024.

Läs mer Läs om Aktiemarknadens självregleringskommitté

24-07-18 Aktiemarknadsnämnden

Dispens från budplikt (Gabrielsson - Saxlund)

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Mats Gabrielsson, Mind Finance AB och B.O. Intressenter AB undantag från den budplikt som kan uppkomma om de tecknar sin andel i den planerade företrädesemissionen av aktier i Saxlund Group AB.

Läs mer Läs om Aktiemarknadsnämnden

24-06-27 Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Kollegiet redovisar könsfördelningen i börsbolagens styrelser

• Andelen kvinnor av stämmovalda ledamöter i samtliga svenska
börsbolagsstyrelser ligger stadigt på 36 procent utan någon signifikant förändring från föregående år.
• Bland de stora bolagen är andelen kvinnor av stämmovalda ledamöter 39,8 procent, oförändrat från föregående år.
• Sett enbart till gruppen arbetstagarledamöter uppgick andelen kvinnor till 27,5 procent, en minskning med 0,1 procentenheter från föregående år. Bland de stora bolagen ökade dock andelen med 0,3 procentenheter till 25,3 procent.
• Andelen kvinnor bland nyvalda styrelseledamöter uppgick till 43,6 procent, en ökning med 1,5 procentenheter från föregående år.

Läs mer Läs om Kollegiet för svensk bolagsstyrning

24-03-22 Nämnden för svensk redovisningstillsyn

Nytt beslut (IAS 7, ÅRL)

Nämnden för svensk redovisningstillsyn har publicerat ett nytt ställningstagande på sin hemsida. Det gäller redovisning av realisationsresultat i kassaflödesanalysen (IAS 7) samt hållbarhetsredovisning (ÅRL)

Läs mer Läs om Nämnden för svensk redovisningstillsyn

24-07-12 Rådet för hållbarhets- och finansiell rapportering

Remissvar till IASB

Rådet har skickat in ett remissvar till IASB: "Exposure Draft: Contracts for Renewable Electricity - Proposed amendments to IFRS 9 and IFRS 7"

Läs mer Läs om Rådet för hållbarhets- och finansiell rapportering