Avdelare

Nyheter och pressmeddelanden

Senaste nytt från sakorganen hittar du längre ned på sidan.
 

24-02-28 Nyhet

Redovisningstillsynens årsrapport för 2023

Nämnden för svensk redovisningstillsyn (Nämnden) har publicerat sin årsrapport för 2023, om granskningen av börsbolags finansiella rapportering. Totalt fattades beslut i 56 ärenden, vilket är ungefär samma antal som under de senaste åren.

Läs mer

23-12-18 Pressmeddelande

Ny ordförande och nya ledamöter i Aktiemarknadsnämnden

Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett ny ordförande och fyra nya ledamöter i Aktiemarknadsnämnden.

Läs mer

23-10-06 Nyhet

Robert Einefors utsedd till ny kanslichef

Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett Robert Einefors till ny kanslichef för föreningen. Robert började som jurist på föreningen i april 2023 och har varit tillförordnad i rollen sedan slutet av juni.

Läs mer
Avdelare
Avdelare
start_prenumerera.jpg

Prenumerera på våra nyheter

Skicka in din e-postadress nedan så får du meddelanden när vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.


Genom att ange din e-postadress samtycker du till att Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden samlar in och behandlar din personuppgift, e-postadress. Uppgiften sparas under tiden du har en aktiv prenumeration. Du kan avregistrera en aktiv prenumeration och ta del av personuppgiftpolicyn via "Läs mer". 

Avdelare

Nyheter från våra sakorgan

23-12-01 Aktiemarknadens självregleringskommitté (ASK)

Reviderade takeover-regler

ASK offentliggjorde den 1 december 2023 de reviderade takeover-reglerna för reglerade marknader och vissa handelsplattformar. De reviderade reglerna träder i kraft den 1 januari 2024.

Läs mer Läs om Aktiemarknadens självregleringskommitté

24-04-10 Aktiemarknadsnämnden

Dispens från budplikt (Wikström - LightAir)

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Göran Wikström undantag från den budplikt som kan uppkomma om han tecknar sin andel i den planerade företrädesemissionen av aktier och teckningsoptioner (units) i LightAir AB.

Läs mer Läs om Aktiemarknadsnämnden

23-12-06 Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Synpunkter på förslag om ett nytt EU-direktiv om aktiers olika röstvärde

Kollegiet har lämnat synpunkter till Justitiedepartementet med anledning av Europaparlamentets förslag till ett nytt direktiv om aktiers olika röstvärde.

Läs mer Läs om Kollegiet för svensk bolagsstyrning

24-03-22 Nämnden för svensk redovisningstillsyn

Nytt beslut (IAS 7, ÅRL)

Nämnden för svensk redovisningstillsyn har publicerat ett nytt ställningstagande på sin hemsida. Det gäller redovisning av realisationsresultat i kassaflödesanalysen (IAS 7) samt hållbarhetsredovisning (ÅRL)

Läs mer Läs om Nämnden för svensk redovisningstillsyn

24-03-26 Rådet för hållbarhets- och finansiell rapportering

Remissvar till IASB

Rådets har skickat in ett remissvar till IASB (International Accounting Standards Board): "ED Financial Instruments with Characteristics of Equity – Proposed amendments to IAS 32, IFRS 7 and IAS 1".

Läs mer Läs om Rådet för hållbarhets- och finansiell rapportering