Avdelare

Nyheter och pressmeddelanden

Senaste nytt från sakorganen hittar du längre ned på sidan.
 

23-09-13 Nyhet

Se ny film om föreningen och våra sakorgan

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har tagit fram en animerad informationsfilm om föreningens verksamhet. Filmen har producerats med hjälp av företaget Learnify och fokuserar på föreningens viktiga sakorgan.

Läs mer

23-07-03 Nyhet

Katarina Lidén lämnar Föreningen för god sed

Som tidigare kommunicerats lämnar Katarina Lidén posten som VD i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

Läs mer

23-06-12 Pressmeddelande

Carl-Henric Svanberg ny ordförande och Tomas Flodén ny ledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett Carl-Henric Svanberg till ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning och Tomas Flodén till ny ledamot.

Läs mer
Avdelare
Avdelare
start_prenumerera.jpg

Prenumerera på våra nyheter

Skicka in din e-postadress nedan så får du meddelanden när vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.


Genom att ange din e-postadress samtycker du till att Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden samlar in och behandlar din personuppgift, e-postadress. Uppgiften sparas under tiden du har en aktiv prenumeration. Du kan avregistrera en aktiv prenumeration och ta del av personuppgiftpolicyn via "Läs mer". 

Avdelare

Nyheter från våra sakorgan

23-09-29 Aktiemarknadsnämnden

Uttalande om dispens från takeover-reglerna

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Norberg & Partner Sustainable Group AB dispens från skyldigheten att rikta det planerade uppköpserbjudandet avseende aktierna i Aino Health AB till aktieägare med hemvist utanför EES.

Läs mer Läs om Aktiemarknadsnämnden

23-07-07 Aktiemarknadens självregleringskommitté (ASK)

Regler om riktade kontantemissioner

Aktiemarknadens självregleringskommitté (”ASK”) har offentliggjort nya regler rörande riktade kontantemissioner. Reglerna ersätter tidigare "Rekommendation om riktade kontantemissioner". De nya reglerna ska tillämpas på emissioner som offentliggörs den 1 september 2023 eller senare.

Läs mer Läs om Aktiemarknadens självregleringskommitté

23-09-21 Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Öppen inbjudan till bolagsstyrningsseminarium den 24 oktober 2023

Tisdagen den 24 oktober, kl. 13.30–16.30, äger Kollegiets årliga bolagsstyrningsseminarium rum. Seminariet kommer att hållas i Stockholm men det finns möjlighet att delta på distans.

Läs mer Läs om Kollegiet för svensk bolagsstyrning

23-09-13 Nämnden för svensk redovisningstillsyn

Nytt ställningstagande (intäktsredovisning)

Nämnden för svensk redovisningstillsyn har publicerat ett nytt beslut/ställningstagande. Det handlar om intäktsredovisning – Upplysning av kategorier (IFRS 15).

Läs mer Läs om Nämnden för svensk redovisningstillsyn

23-08-31 Rådet för finansiell rapportering

Inbjudan till kommentarer på förslag till ändringar av RFR 2

Rådet för finansiell rapportering har bjudit in till kommentarer avseende förslag till ändringar RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Sista dag att inkomma med kommentarer är den 1 november 2023. Uppdateringar av RFR 2 föranleds av flera ändringar i redovisningsstandarder avseende IFRS.

Läs mer Läs om Rådet för finansiell rapportering