Avdelare

Alla nyheter och pressmeddelanden

Avdelare

24-05-31 NYHET

Nya ledamöter i Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett Nina Macpherson och Andreas Gustafsson till nya ledamöter i Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Läs mer

24-02-28 Nyhet

Redovisningstillsynens årsrapport för 2023

Nämnden för svensk redovisningstillsyn (Nämnden) har publicerat sin årsrapport för 2023, om granskningen av börsbolags finansiella rapportering. Totalt fattades beslut i 56 ärenden, vilket är ungefär samma antal som under de senaste åren.

Läs mer

23-12-18 Pressmeddelande

Ny ordförande och nya ledamöter i Aktiemarknadsnämnden

Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett ny ordförande och fyra nya ledamöter i Aktiemarknadsnämnden.

Läs mer

23-10-06 Nyhet

Robert Einefors utsedd till ny kanslichef

Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett Robert Einefors till ny kanslichef för föreningen. Robert började som jurist på föreningen i april 2023 och har varit tillförordnad i rollen sedan slutet av juni.

Läs mer

23-09-13 Nyhet

Se film om föreningen och våra sakorgan

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har tagit fram en animerad informationsfilm om föreningens verksamhet. Filmen har producerats med hjälp av företaget Learnify och fokuserar på föreningens viktiga sakorgan.

Läs mer

23-07-03 Nyhet

Katarina Lidén lämnar Föreningen för god sed

Som tidigare kommunicerats lämnar Katarina Lidén posten som VD i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

Läs mer

23-06-12 Pressmeddelande

Carl-Henric Svanberg ny ordförande och Tomas Flodén ny ledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett Carl-Henric Svanberg till ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning och Tomas Flodén till ny ledamot.

Läs mer

23-05-11 Nyhet

Anna Sjödahl och Thomas Strömberg nya ledamöter i Rådet för finansiell rapportering

Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett företagsekonomen Anna Sjödahl och revisorn Thomas Strömberg till nya ledamöter i Rådet för finansiell rapportering.

Läs mer

23-04-04 Nyhet

Varmt välkommen hälsar vi Robert Einefors som anställts som jurist på föreningen

Robert kommer närmast från en doktorandtjänst vid Juridiska Institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, där han forskat och undervisat i närmare sex år. Robert arbetade dessförinnan som biträdande jurist på Advokatfirman Lindahl.

Läs mer

23-03-08 Nyhet

”Könsfördelningen behöver förbättras”

Svenska börsbolag har kommit relativt långt när det gäller jämställdheten i sina styrelser, men det är viktigt att de fortsätter hålla fokus på frågan. Kollegiet för svensk bolagsstyrning verkar för att jämställdheten ska fortsätta att öka, via självreglering. Med anledning av detta och internationella kvinnodagen den 8 mars har Dagens Industri intervjuat Katarina Lidén, VD för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

Läs mer

23-02-21 Nyhet

Uppmaning om bättre könsfördelning i bolagsstyrelserna

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har skickat ett öppet brev om könsfördelning i bolagsstyrelserna till aktieägare, valberedningsledamöter och arbetstagarorganisationer i de svenska börsbolagen.

Läs mer

23-02-02 Nyhet

Redovisningstillsynens årsrapport för 2022

Nämnden för svensk redovisningstillsyn har publicerat sin årsrapport för 2022, om granskningen av börsbolags finansiella rapportering. Totalt fattades beslut i 62 ärenden, vilket är ungefär samma antal som under de senaste åren.

Läs mer

22-10-28 Nyhet

Satsning på Corporate Governance

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden är en av initiativtagarna till inrättandet av ett forskningsinstitut inom området bolagsstyrning, The Swedish Corporate Governance Institute (SCGI). Fokus ligger på aktuella frågor för svenska börsbolag och aktiemarknaden. 

Läs mer

22-09-22 Nyhet

Petra Hedengran ny vice ordförande

Petra Hedengran har utsetts till ny vice ordförande i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Petra Hedengran är chefsjurist på Investor och ansvarig för investeringar i EQT, samt styrelseledamot i Alecta och Electrolux.

Läs mer

22-09-16 Nyhet

Kritik mot EU-förslag om hållbar bolagsstyrning

Utöver det omfattande remissvar som Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden skickade in i början av 2022 har föreningen gemensamt med flera nordiska självregleringsorgan och näringslivsorganisationer undertecknat ett brev med synpunkter på EU-kommissionens direktivförslag avseende hållbar bolagsstyrning, Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD).

Läs mer

22-07-18 Nyhet

Kollegiets årsrapport för 2022

Kollegiet för svensk bolagsstyrning, som är en del av Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, har publicerat sin årsrapport för 2022.

Läs mer

22-07-01 Nyhet

Operativt ansvarig börjar på föreningens kansli

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har anställt Tommy Olsson som operativt ansvarig. Tommy kommer närmast från SwedSec Licensiering AB, där han var operativt ansvarig under närmare 10 år. 

Läs mer

22-06-28 Nyhet

Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökar

Detta redovisar Kollegiet för svensk bolagsstyrning, som är en del av Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, i en ny rapport över könsfördelningen i börsbolagens styrelser.

Läs mer

22-06-21 Nyhet

Två nya vice ordförande i Aktiemarknadsnämnden

Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett Sten Andersson och Johan Danelius till vice ordförande i Aktiemarknadsnämnden. Både Sten Andersson och Johan Danelius är justitieråd i Högsta domstolen.

Läs mer

22-06-14 Nyhet

Håkan Broman ny vice ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett Håkan Broman till vice ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning (Kollegiet). Håkan Broman, styrelseledamot i FM Mattsson, ingår sedan 2019 som ledamot i Kollegiet.

Läs mer

22-06-02 Pressmeddelande

Annika Lundius ny ordförande

Annika har utsetts till ny styrelseordförande för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Hon efterträder Patrik Tigerschiöld som varit ordförande sedan 2014.

Läs mer

22-03-24 Pressmeddelande

Nya ledamöter i Rådet för finansiell rapportering

Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett Magnus Billing och Fredrik Walméus till nya ledamöter i Rådet för finansiell rapportering.

Läs mer

21-12-20 Pressmeddelande

Nya ledamöter i Aktiemarknadsnämnden

Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett Johan Danelius, Patrik Marcelius, Bo Selling och Anna Surtevall till nya ledamöter i Aktiemarknadsnämnden.

Läs mer

21-12-14 Pressmeddelande

Maria Snöbohm ny ordförande för Nämnden för svensk redovisningstillsyn

Styrelsen för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett Maria Snöbohm till ordförande för Nämnden för svensk redovisningstillsyn från den 10 januari 2022.

Läs mer

21-10-19 Pressmeddelande

Mats Isaksson ny ledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett Mats Isaksson till ny ledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Läs mer

21-10-05 Pressmeddelande

ASK – ny regelkommitté inom Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har inrättat en ny regelkommitté, Aktiemarknadens självregleringskommitté (ASK).

Läs mer

21-06-22 Pressmeddelande

Gun Nilsson ny ordförande i Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett Gun Nilsson till ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Läs mer

20-05-19 Pressmeddelande

Katarina Lidén utses till ny vd

Styrelsen för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har beslutat att utse Katarina Lidén till vd från den 1 januari 2021. Katarina Lidén har sedan 2009 varit vd på SwedSec och arbetade innan dess på Nasdaq, Finansdepartementet samt på banker i München och New York.

Läs mer

19-01-14 Pressmeddelande

Göran Melin utsedd till vice ordförande för Nämnden för svensk redovisningstillsyn

Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett Göran Melin till vice ordförande för Nämnden för svensk redovisningstillsyn. Göran Melin har 23 års erfarenhet som revisor på PWC och var åren 2010-2018 CFO på Clas Ohlson.

Läs mer

19-01-09 Pressmeddelande

Övervakningen av regelbunden finansiell information blir del av självregleringen på den svenska värdepappersmarknaden

Finansinspektionen har den 9 januari 2019 beslutat delegera övervakningen av svenska noterade bolags regelbundna finansiella information till Nämnden för svensk redovisningstillsyn. Nämnden för svensk redovisningstillsyn är ett nyinrättat organ inom ramen för självregleringen på den svenska värdepappersmarknaden och har som huvudman Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

Läs mer

18-10-02 Pressmeddelande

Annika Poutiainen utsedd till ordförande för Nämnden för svensk redovisningstillsyn

Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett Annika Poutiainen till ordförande för Nämnden för svensk redovisningstillsyn. 

Läs mer

07-04-01 Pressmeddelande

Rådet för finansiell rapportering inrättas av Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har den 1 april startat upp en ny enhet Rådet för finansiell rapportering som självständigt ska bedriva normbildning inom redovisningsområdet för de börsnoterade bolagen. Rådet för finansiell rapportering ersätter det tidigare Redovisningsrådet.

Läs mer

06-02-03 Pressmeddelande

Ett gemensamt kansli inrättas för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden och dess självregleringsorgan

I syfte att möta ökade krav på överskådlighet och effektivitet samt för att åstadkomma en långsiktigt stabil organisation och finansiering har näringslivets självreglering samlats i en gemensam organisation - Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. 

Läs mer

05-11-08 Pressmeddelande

Ny organisation samlar självregleringen – Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden

I syfte att möta ökade krav på överskådlighet och effektivitet samt för att åstadkomma en långsiktigt stabil organisation och finansiering har näringslivets självreglering nu samlats i en gemensam organisation – Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

Läs mer