Avdelare

Styrelse


Annika_Lundius_440x310.jpg

Annika Lundius, ordförande

Styrelsemot sedan: 2022
Född: 1951
Utbildning: Jur.kand. Lunds universitet, Hovrättsassessor i Svea hovrätt.
Aktuella styrelseuppdrag: Styrelseledamot och vice ordförande i Skatteverkets styrelse, styrelseledamot Stiftelsen Entreprenörskapsforum, ledamot i ett rådgivande filantropiskt råd till rektorn vid Lunds universitet
Urval av tidigare befattningar: Rättschef i Finansdepartementet, VD Svensk Försäkring, Vice VD Svenskt Näringsliv

Avdelare
Petra_Hedengran_440x310.jpg

Petra Hedengran, vice ordförande

Styrelsemot sedan: 2012
Född: 1964
Utbildning: Jur.kand.
Nuvarande befattning: Chefsjurist på Investor och ansvarig för investeringar i EQT.
Aktuella Styrelseuppdrag: Electrolux
Urval av tidigare befattningar: Delägare Advokatfirman Lindahl, chefsjurist ABB Financial Services Nordic region

Avdelare
Asa_Arffman_440x310.jpg

Åsa Arffman

Styrelsemot sedan: 2018
Född: 1963
Utbildning: Jur.kand.
Nuvarande befattning: Chefsjurist på Svenska Bankföreningen
Aktuella Styrelseuppdrag: Betalningsregelverk i Sverige AB, styrelseledamot, Affärsbankernas Serviceaktiebolag, styrelseledamot, Näringslivets Delegation för Marknadsrätt, styrelseledamot, Institutet Mot Mutor, styrelseledamot, Näringslivets Regelnämnd, styrelseledamot, Arffman Consulting AB, suppleant
Urval av tidigare befattningar: Enhetschef på Finansinspektionen, Avdelningsdirektör på Revisorsnämnden

Avdelare
Svante_Forsberg_440x310.jpg

Svante Forsberg

Styrelsemot sedan: 2012
Född: 1952
Utbildning: Civilekonom
Nuvarande befattning: Senior Partner Deloitte
Urval av tidigare befattningar: VD Deloitte, styrelseordförande Deloitte, ordförande FAR

Avdelare
Urban_Funered_440x310.jpg

Urban Funered

Styrelsemot sedan: 2019
Född: 1966
Utbildning: Juris Licentiat (Lund), Civilekonom (Lund), LLM (London)
Nuvarande befattning: VD Föreningen Svensk Värdepappersmarknad
Aktuella Styrelseuppdrag: Ordförande Swedsec Licensiering AB
Urval av tidigare befattningar: Public Policy Director – Fidelity International, Minister – Svenska EU-representationen i Bryssel, Statssekreterare och Ämnesråd – Finansdepartementet, Group Compliance Officer och Bolagsjurist – Carnegie Investment Bank, Advokat – Advokatfirman Vinge

Avdelare
Adam_Kostyal_440x310.jpg

Adam Kostyál

Styrelsemot sedan: 2024
Född: 1971
Utbildning: BA Economics and Marketing, Vrije Universiteit, Bryssel
Nuvarande befattning: VD Nasdaq Stockholm
Aktuella Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Aktiefrämjandet, Ledamot i Bolagskommittén, Fullmäktige i Stockholms Handelskammare, Ledamot i SACC
Urval av tidigare befattningar: Senior Vice President - Head of European Listings

Avdelare
Claes_Norberg_440x310.jpg

Claes Norberg

Styrelsemot sedan: 2022
Född: 1960
Utbildning: Jur.kand. (Uppsala universitet), jur.dr. i finansrätt (Uppsala universitet)
Nuvarande befattning: Director of Accountancy, Svenskt Näringsliv, adjungerad professor i företagsrätt vid Uppsala universitet
Aktuella Styrelseuppdrag: EFRAG Administrative Board, styrelseledamot; Regelrådet, tf ordförande; BAS-intressenternas Förening, styrelseledamot; Näringslivets regelnämnd NNR, styrelsesuppleant
Urval av tidigare befattningar: Professor i handelsrätt vid Lunds universitet, universitetslektor i företagsrätt vid Uppsala universitet

Avdelare
Fredrik_Nordstrom_440x310.jpg

Fredrik Nordström

Styrelsemot sedan: 2016
Född: 1967
Utbildning: Studier i nationalekonomi och finansiering
Nuvarande befattning: VD Fondbolagens förening
Aktuella Styrelseuppdrag: Ledamot Aktiefrämjandet, ledamot EFAMA
Urval av tidigare befattningar: Chef Affärsutveckling AMF, VD AMF Fonder, departementssekreterare Finansdepartementet, räntehandlare Nordbanken

Avdelare
Anders_Oscarsson_440x310.jpg

Anders Oscarsson

Styrelsemot sedan: 2014
Född: 1964
Utbildning: Universitetsexamen i ekonomi från Stockholms universitet
Nuvarande befattning: Aktiechef på AMF
Aktuella Styrelseuppdrag: Ordförande i Institutionella Ägares Förening samt ledamot i Stockholmsbörsens disciplinnämnd
Urval av tidigare befattningar: VD på AMF Fonder, VD på SEB Investment management, Aktiechef på Nordea Securities samt VD på Nordbankens Portföljförvaltning AB

Avdelare
Magnus_Vesterlund_440x310.jpg

Magnus Vesterlund

Styrelsemot sedan: 2024
Född: 1970
Utbildning: Ekonomie magister i nationalekonomi, Linköpings universitet
Nuvarande befattning: Chefsekonom Svensk Försäkring sedan 2019
Aktuella Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i AP7, FPK och Fullmaktskollen AB
Urval av tidigare befattningar: Chef för Risk- och compliance Folksam Livgruppen, olika chefsbefattningar inom Riksbanken samt nationell expert på EU Kommissionen