Avdelare

Föreningens kontaktuppgifter


Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden (802473-2664)
samt Självregleringen i Sverige Service AB (556551-7447)

Adresser i stockholm: Nybrokajen 7, 5 tr. (kansli) / Blasieholmsgatan 4B, 4 tr. (besök)
Postadress: Box 7354, 103 90 Stockholm

Telefon: 08-50 88 22 75
E-post: info@godsed.se

E-post till enskild medarbetare: förnamn.efternamn@godsed.se

Katarina Lidén, VD
Telefon: 08-50 88 22 78

Lena Walldin, Kansliadministratör
Telefon: 08-50 88 22 77

Mirre Laurell, Senior jurist
Telefon: 070-220 08 44

Robert Einefors, Jurist
Telefon: 070-377 16 68

Tommy Olsson, Operativt ansvarig
Telefon: 072-885 37 24 


Se sakorganens kontaktuppgifter här