Avdelare

Om oss

Huvudmännen för Föreningen för god sed på värdepappersmarknadens utgörs av Aktiemarknadsbolagens Förening, FAR, Fondbolagens Förening, Institutionella ägares förening, NASDAQ Stockholm, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Svenskt Näringsliv.

Huvudmännen utser styrelsen för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, som i sin tur utser ledamöterna i sakorganen Aktiemarknadens självregleringskommitté, Aktiemarknadsnämnden, Kollegiet för svensk bolagsstyrning och Rådet för hållbarhets- och finansiell rapportering samt ordföranden och vice ordföranden i Nämnden för svensk redovisningstillsyn.