Avdelare

Valberedningar för föreningens sakorgan


Aktiemarknadsnämnden

Petra Hedengran (ordförande), Urban Funered, Anders Oscarsson och Marianne Lundius.

Aktiemarknadens självregleringskommitté

Annika Lundius (ordförande), Åsa Arffman, Urban Funered, Anders Oscarsson och Eva Hägg.

Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Annika Lundius (ordförande), Petra Hedengran, Fredrik Ekström och Gun Nilsson.

Nämnden för svensk redovisningstillsyn

Annika Lundius (ordförande), Svante Forsberg, Claes Norberg, Anders Oscarsson och Anders Ullberg (adjungerad).

Rådet för finansiell rapportering

Annika Lundius (ordförande), Svante Forsberg, Fredrik Nordström, Claes Norberg, Anders Oscarsson och Anders Ullberg.


 Valberedningsinstruktion


Kontakt med valberedningarna

Vänligen hör av dig via e-post till info@godsed.se eller kontakta:

Katarina Lidén
VD, Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden
Telefon: 08-50 88 22 78