Avdelare

Valberedningar för föreningens sakorgan


Aktiemarknadsnämnden

Petra Hedengran (ordförande), Svante Forsberg, Urban Funered, Anders Oscarsson och Sten Andersson.

Aktiemarknadens självregleringskommitté

Annika Lundius (ordförande), Åsa Arffman, Urban Funered, Anders Oscarsson och Eva Hägg.

Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Annika Lundius (ordförande), Petra Hedengran, Fredrik Ekström och Carl-Henric Svanberg.

Nämnden för svensk redovisningstillsyn

Annika Lundius (ordförande), Svante Forsberg, Anders Oscarsson och Anders Ullberg (adjungerad).

Rådet för hållbarhets- och finansiell rapportering

Annika Lundius (ordförande), Svante Forsberg, Fredrik Nordström, Claes Norberg, Anders Oscarsson och Anders Ullberg.


 Valberedningsinstruktion


Kontakt med valberedningarna

Vänligen hör av dig via e-post till info@godsed.se eller kontakta:

Robert Einefors, kanslichef, Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden
Telefon: 070-377 16 68