För en välfungerande och hållbar värdepappersmarknad

Avdelare

Välkommen till Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden

Vi är en ideell förening och våra fem sakorgan verkar för god sed på värdepappersmarknaden. Vi arbetar genom självreglering, som innebär att experter från olika områden samarbetar kring utformandet av regelverk och standarder, tolkar regelverk samt granskar hur branschen följer regler.

Vårt mål är att den svenska värdepappersmarknaden ska vara en av de mest välfungerande, mest långsiktigt hållbara och högst förtroendeingivande i Europa. Våra sakorgan driver relevanta framtidsfrågor som bidrar till en mer effektiv, sund och stark värdepappersmarknad som i sin tur bidrar positivt till näringsliv och samhälle.

Avdelare
Avdelare

Våra sakorgan

I föreningen ingår fem så kallade sakorgan. Finansinspektionen har delegerat vissa uppgifter till två av sakorganen.

Aktiemarknadsnämnden

Aktiemarknadens självregleringskommitté

Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Nämnden för svensk redovisningstillsyn

Rådet för finansiell rapportering

Avdelare

Nyheter och pressmeddelanden

23-10-06 Nyhet

Robert Einefors utsedd till ny kanslichef

Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett Robert Einefors till ny kanslichef för föreningen. Robert började som jurist på föreningen i april 2023 och har varit tillförordnad i rollen sedan slutet av juni.

Läs mer

23-09-13 Nyhet

Se film om föreningen och våra sakorgan

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har tagit fram en animerad informationsfilm om föreningens verksamhet. Filmen har producerats med hjälp av företaget Learnify och fokuserar på föreningens viktiga sakorgan.

Läs mer
Avdelare
Avdelare
start_prenumerera.jpg

Prenumerera på våra nyheter

Se till att du inte missar viktiga nyheter och pressmeddelanden från Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden!

Genom att ange din e-postadress samtycker du till att Föreningen för god sed samlar in och behandlar din personuppgift, e-postadress. Uppgiften sparas under tiden du har en aktiv prenumeration.