Avdelare

Nyheter och pressmeddelanden

23-02-02 Nyhet

Redovisningstillsynens årsrapport för 2022

Nämnden för svensk redovisningstillsyn (Nämnden) har publicerat sin årsrapport för 2022. Rapporten beskriver Nämndens verksamhet och granskningar av börsbolags finansiella rapportering. Nämnden fattade beslut i totalt 62 ärenden, vilket är ungefär samma antal som under de senaste åren.

Läs mer

22-10-28 Nyhet

Satsning på Corporate Governance

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden är en av initiativtagarna till inrättandet av ett forskningsinstitut inom området bolagsstyrning, The Swedish Corporate Governance Institute (SCGI). Fokus ligger på aktuella frågor för svenska börsbolag och aktiemarknaden. 

Läs mer

22-09-22 Nyhet

Petra Hedengran ny vice ordförande

Petra Hedengran har utsetts till ny vice ordförande i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Petra Hedengran är chefsjurist på Investor och ansvarig för investeringar i EQT, samt styrelseledamot i Alecta och Electrolux.

Läs mer

22-09-16 Nyhet

Kritik mot EU-förslag om hållbar bolagsstyrning

Utöver det omfattande remissvar som Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden skickade in i början av 2022 har föreningen gemensamt med flera nordiska självregleringsorgan och näringslivsorganisationer undertecknat ett brev med synpunkter på EU-kommissionens direktivförslag avseende hållbar bolagsstyrning, Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD).

Läs mer
Avdelare
Avdelare
start_prenumerera.jpg

Prenumerera på våra nyheter

Fyll i din e-postadress i fältet nedan så får du ett meddelande när vi publicerar pressmeddelanden eller nyheter.


Genom att ange din e-postadress samtycker du till att Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden samlar in och behandlar din personuppgift, e-postadress. Uppgiften sparas under tiden du har en aktiv prenumeration. Du kan avregistrera en aktiv prenumeration och ta del av personuppgiftpolicyn via "Läs mer". 

Avdelare

Nyheter från våra sakorgan

23-02-03 Aktiemarknadsnämnden

Dispens från budplikt för Rite gällande Nelly Group

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Rite Ventures SPV AB undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget tecknar sin andel i den planerade företrädesemissionen av aktier i Nelly Group AB.

Läs mer Läs om Aktiemarknadsnämnden

22-12-01 Aktiemarknadens självregleringskommitté (ASK)

Anna Magnusson ny ledamot i ASK

Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett juristen Anna Magnusson som ny ledamot i Aktiemarknadens självregleringskommitté (ASK). Anna Magnusson är Specialist ägarstyrning hos Alecta, och dessförinnan har hon bland annat varit ansvarig för förvaltningen och ägarstyrningen av statens bolagsportfölj, som departementsråd och Avdelningschef på Näringsdepartementet.

Läs mer Läs om Aktiemarknadens självregleringskommitté

22-10-13 Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Se film från årligt seminarium om bolagsstyrning

Den 11 oktober anordnade Kollegiet för svensk bolagsstyrning sitt årliga seminarium, som denna gång handlade om bolagsstyrningsreglering ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Seminariet kan ses i efterhand.

Läs mer Läs om Kollegiet för svensk bolagsstyrning

23-02-01 Nämnden för svensk redovisningstillsyn

Årsrapport för 2022

Nämnden för svensk redovisningstillsyn (Nämnden) har publicerat sin årsrapport för 2022. Rapporten beskriver Nämndens verksamhet och granskningar av börsbolags finansiella rapportering. Under 2022 fattade Nämnden beslut i totalt 62 ärenden, varav 23 gällde bolag som inte har upprättat sin finansiella information enligt gällande bestämmelser och felaktigheterna kan anses som ringa.

Läs mer Läs om Nämnden för svensk redovisningstillsyn

22-12-19 Rådet för finansiell rapportering

Rådets nyhetsbrev 2-2022

Rådet för finansiell rapportering har publicerat ett nyhetsbrev som summerar Rådets arbete mellan mars och december 2022. Det handlar bland annat om remissvar, RFR, IASB och EFRAG.

Läs mer Läs om Rådet för finansiell rapportering