Avdelare

Nyheter och pressmeddelanden

Senaste nytt från sakorganen hittar du längre ned på sidan.
 

24-02-28 Nyhet

Redovisningstillsynens årsrapport för 2023

Nämnden för svensk redovisningstillsyn (Nämnden) har publicerat sin årsrapport för 2023, om granskningen av börsbolags finansiella rapportering. Totalt fattades beslut i 56 ärenden, vilket är ungefär samma antal som under de senaste åren.

Läs mer

23-12-18 Pressmeddelande

Ny ordförande och nya ledamöter i Aktiemarknadsnämnden

Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett ny ordförande och fyra nya ledamöter i Aktiemarknadsnämnden.

Läs mer

23-10-06 Nyhet

Robert Einefors utsedd till ny kanslichef

Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett Robert Einefors till ny kanslichef för föreningen. Robert började som jurist på föreningen i april 2023 och har varit tillförordnad i rollen sedan slutet av juni.

Läs mer
Avdelare
Avdelare
start_prenumerera.jpg

Prenumerera på våra nyheter

Skicka in din e-postadress nedan så får du meddelanden när vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.


Genom att ange din e-postadress samtycker du till att Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden samlar in och behandlar din personuppgift, e-postadress. Uppgiften sparas under tiden du har en aktiv prenumeration. Du kan avregistrera en aktiv prenumeration och ta del av personuppgiftpolicyn via "Läs mer". 

Avdelare

Nyheter från våra sakorgan

23-12-01 Aktiemarknadens självregleringskommitté (ASK)

Reviderade takeover-regler

ASK offentliggjorde den 1 december 2023 de reviderade takeover-reglerna för reglerade marknader och vissa handelsplattformar. De reviderade reglerna träder i kraft den 1 januari 2024.

Läs mer Läs om Aktiemarknadens självregleringskommitté

24-05-17 Aktiemarknadsnämnden

Dispens från takeover-reglerna (Rite - Nelly)

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Rite Ventures SPV AB dispens från skyldigheten att rikta det aktuella budpliktserbjudandet avseende aktier i Nelly Group AB till aktieägare utanför EES.

Läs mer Läs om Aktiemarknadsnämnden

23-12-06 Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Synpunkter på förslag om ett nytt EU-direktiv om aktiers olika röstvärde

Kollegiet har lämnat synpunkter till Justitiedepartementet med anledning av Europaparlamentets förslag till ett nytt direktiv om aktiers olika röstvärde.

Läs mer Läs om Kollegiet för svensk bolagsstyrning

24-03-22 Nämnden för svensk redovisningstillsyn

Nytt beslut (IAS 7, ÅRL)

Nämnden för svensk redovisningstillsyn har publicerat ett nytt ställningstagande på sin hemsida. Det gäller redovisning av realisationsresultat i kassaflödesanalysen (IAS 7) samt hållbarhetsredovisning (ÅRL)

Läs mer Läs om Nämnden för svensk redovisningstillsyn

24-04-17 Rådet för hållbarhets- och finansiell rapportering

Nyhetsbrev januari–mars 2024

Rådets nyhetsbrev för det första kvartalet 2024 sammanfattar kvartalets arbete med att anpassa och utveckla god redovisningssed samt regelbunden hållbarhets- och finansiell rapportering för svenska företag vars värdepapper är noterade på en reglerad marknad inom EES-området. 

Läs mer Läs om Rådet för hållbarhets- och finansiell rapportering