Avdelare

Forskning om Corporate Governance

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden är en av initiativtagarna till inrättandet av ett forskningsinstitut inom området bolagsstyrning, The Swedish Corporate Governance Institute (SCGI). Föreningen stöttar från och med 2022 verksamheten med 500 000 kronor årligen i tre år med avsikt att förlänga i ytterligare två år.

SCGI, som är verksamt på Stockholms universitet, ska bedriva tillämpad forskning och utbildning inom området bolagsstyrning ur ett juridiskt och ekonomiskt perspektiv. Fokus ligger på aktuella frågor för svenska börsbolag och aktiemarknaden. Institutet samarbetar med ett omfattande svenskt och internationellt nätverk av akademiker och praktiker.

Institutet ska främja återväxten av jurister och ekonomer med kunskap om den svenska modellen för bolagsstyrning genom utbildning på såväl grundnivå som forskar- och fortbildningsnivå, samt också fungera som en plattform för ökat samarbete mellan ekonomer och jurister i bolagsstyrningsfrågor.

Läs mer om SCGI på dess webbplats