Avdelare

23-12-18 Pressmeddelande

Ny ordförande
och nya ledamöter i Aktiemarknadsnämnden

Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett ny ordförande och fyra nya ledamöter i Aktiemarknadsnämnden.

Till ny ordförande i nämnden har utsetts Sten Andersson, f.d. justitieråd i Högsta domstolen, tidigare rättschef i Justitiedepartementet och särskild utredare i flera statliga utredningar. Han är även ordförande i Bokföringsnämnden och i Tillsynsnämnden för revisorer.

Sten Andersson har sedan 2020 varit vice ordförande i Aktiemarknadsnämnden och efterträder Marianne Gernandt Lundius som varit nämndens ordförande sedan 2016. Marianne Gernandt Lundius kommer fortsatt att vara en del av Aktiemarknadsnämnden som ordinarie ledamot.

Till nya ledamöter i nämnden har utsetts:

Pontus Enquist, delägare i Roschier Advokatbyrå och chef för byråns Stockholmskontor samt ansvarig för byråns verksamhetsgrupper Equity Capital Markets och Public M&A.

Sofia Frändberg, Senior Ledare inom Volvokoncernen och styrelseledamot i LE Lundbergföretagen. Hon har tidigare varit bl.a. chefsjurist i Volvokoncernen, sekreterare i AB Volvos styrelse och advokat.

Magnus Jönsson, Head of Legal på Handelsbanken Corporate Finance.

Fredrik Palm, advokat och partner vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå och Co-head för byråns verksamhetsgrupp Corporate/Capital Markets.

Ordföranden och de nya ledamöterna tillträder den 1 januari 2024.

”Det är mycket glädjande att Sten Andersson tackat ja till att leda Aktiemarknadsnämndens arbete framöver och också att Marianne Gernandt Lundius även fortsättningsvis kommer stanna kvar som ledamot och bidra med sin omfattande erfarenhet. Dessutom förstärks nämndens sammansättning ytterligare genom tillskottet av de välmeriterade och mycket erfarna nya ledamöterna Pontus Enquist, Sofia Frändberg, Magnus Jönsson och Fredrik Palm.”, säger Petra Hedengran, vice ordförande i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden och valberedningens ordförande.

Aktiemarknadsnämnden består från och med den 1 januari 2024 av följande ledamöter: Sten Andersson (ordf.), Johan Danelius (vice ordf.), Jan-Mikael Bexhed, Ramsay Brufer, Peter Bäärnhielm, Cecilia Daun Wennborg, Ossian Ekdahl, Pontus Enquist, Karin Forseke, Sofia Frändberg, Marianne Gernandt Lundius, Anne Holm Rannaleet, Carl Johan Högbom, Richard Josephson, Magnus Jönsson, Arne Karlsson, Wilhelm Lüning, Nina Macpherson, Patrik Marcelius, Jens Nystrand, Robert Ohlsson, Fredrik Palm, Eva Persson, Carl-Johan Pousette, Bo Selling, Erik Sjöman, Charlotte Strömberg, Anna Surtevall och Ola Åhman.

Aktiemarknadsnämnden ingår som ett av fem sakorgan i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

 Läs hela pressmeddelandet här 

Läs mer om Aktiemarknadsnämnden på nämndens webbplats