Avdelare

22-09-22 Nyhet

Petra Hedengran ny
vice ordförande

Petra Hedengran har utsetts till ny vice ordförande i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Petra Hedengran är chefsjurist på Investor och ansvarig för investeringar i EQT, samt styrelseledamot i Alecta och Electrolux.

Petra Hedengran har ingått i föreningens styrelse sedan år 2012.

Övriga styrelseledamöter är: Annika Lundius (ordf.), Åsa Arffman, Fredrik Ekström, Svante Forsberg, Urban Funered, Johan Lundström, Claes Norberg, Fredrik Nordström och Anders Oscarsson.

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden är en paraplyorganisation inom den svenska självregleringen på aktiemarknadsområdet och verkar genom sina fem sakorgan: Aktiemarknadsnämnden, Aktiemarknadens Självregleringskommitté, Kollegiet för bolagsstyrning, Nämnden för svensk redovisningstillsyn och Rådet för finansiell rapportering.