Avdelare

23-09-13 Nyhet

Se film om föreningen och våra sakorgan

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har tagit fram en animerad informationsfilm om föreningens verksamhet. Filmen har producerats med hjälp av företaget Learnify och fokuserar på föreningens viktiga sakorgan.

Vår ideella förening arbetar genom självreglering, som innebär att experter från olika områden samarbetar kring utformandet av regelverk och standarder, tolkar regelverk samt granskar hur branschen följer regler. I föreningen ingår fem så kallade sakorgan. Finansinspektionen har delegerat vissa uppgifter till två av sakorganen.

Mer om föreningen och sakorganen kan du ta del av via filmen nedan eller via denna länk