Avdelare

24-07-18 Aktiemarknadsnämnden

Dispens från budplikt (Gabrielsson - Saxlund)

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Mats Gabrielsson, Mind Finance AB och B.O. Intressenter AB undantag från den budplikt som kan uppkomma om de tecknar sin andel i den planerade företrädesemissionen av aktier i Saxlund Group AB.