Avdelare

23-02-03 Aktiemarknadsnämnden

Dispens från budplikt för Rite Ventures gällande Nelly Group

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Rite Ventures SPV AB undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget tecknar sin andel i den planerade företrädesemissionen av aktier i Nelly Group AB.