Avdelare

24-03-22 Nämnden för svensk redovisningstillsyn

Nytt beslut (IAS 7, ÅRL)

Nämnden för svensk redovisningstillsyn har publicerat ett nytt ställningstagande på sin hemsida. Det gäller redovisning av realisationsresultat i kassaflödesanalysen (IAS 7) samt hållbarhetsredovisning (ÅRL)