Avdelare

23-03-28 Nämnden för svensk redovisningstillsyn

Nytt ställningstagande
(Finansiella skuldinstrument - Kapitalandelslån)

Nämnden för svensk redovisningstillsyn har publicerat ett nytt beslut/ställningstagande. Det handlar om finansiella skuldinstrument - Kapitalandelslån (IFRS 9, IFRS 7).