Avdelare

23-11-15 Nämnden för svensk redovisningstillsyn

Inbjudan till digitalt seminarium

Nämnden för svensk redovisningstillsyn bjuder in till digitalt seminarium om resultatet av årets granskning av finansiella rapporter respektive utvecklingen inom finansiell rapportering för noterade bolag. Tid: fredag den 15 december, kl. 10:00–12:00.

Det kostnadsfria seminariet är riktat till noterade bolag och övriga intresserade.

Skicka din anmälan till kansli@redovisningstillsyn.se senast den 12 december så återkommer Nämnden med en inloggningslänk tillsammans med övrig information.

Läs mer om Nämnden via denna länk