Avdelare

22-12-19 Rådet för finansiell rapportering

Nyhetsbrev 2-2022

Rådet för finansiell rapportering har publicerat ett nyhetsbrev som summerar Rådets arbete mellan mars och december 2022. Det handlar bland annat om remissvar, RFR, IASB och EFRAG.