Avdelare

24-05-28 Rådet för hållbarhets- och finansiell rapportering

Remissvar till EFRAG

Rådet har skickat in ett remissvar till EFRAG: "EFRAG Public Consultation on the Exposure Draft ESRS for Listed Small and Medium Enterprises"