Avdelare

23-11-28 Rådet för finansiell rapportering

Remissvar till EFRAG

Rådet har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter till EFRAG gällande Discussion Paper – Accounting for Variable Consideration from a Purchaser's Perspective.