Avdelare

23-03-08 Rådet för finansiell rapportering

Remissvar till IASB om internationell skattereform (tillägg till IAS 12)

Rådet för finansiell rapportering har skickat in ett remissvar till International Accounting Standards Board (IASB) om föreslagna tillägg till IAS 12 (”ED International Tax Reform – Pillar Two Model Rules – Proposed amendments to IAS 12”).