Avdelare

24-03-26 Rådet för hållbarhets- och finansiell rapportering

Remissvar till IASB

Rådets har skickat in ett remissvar till IASB (International Accounting Standards Board): "ED Financial Instruments with Characteristics of Equity – Proposed amendments to IAS 32, IFRS 7 and IAS 1".