Avdelare

24-07-12 Rådet för hållbarhets- och finansiell rapportering

Remissvar till IASB

Rådet har skickat in ett remissvar till IASB: "Exposure Draft: Contracts for Renewable Electricity - Proposed amendments to IFRS 9 and IFRS 7"