Avdelare

24-02-05 Rådet för hållbarhets- och finansiell rapportering

Remissvar till IFRS

Rådets har skickat in ett remissvar till IFRS Interpretations Committee: "Tentative Agenda Decision: Disclosure of Revenues and Expenses for Reportable Segments (IFRS 8)"