Avdelare

23-12-01 Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Reviderad bolagsstyrningskod träder i kraft 2024-01-01

Kollegiet för svensk bolagsstyrning offentliggjorde den 1 december 2023 en reviderad version av Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") som träder i kraft den 1 januari 2024.