Avdelare

23-05-10 Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Synpunkter på promemorian Digitala bolags- och föreningsstämmor

Kollegiet lämnar synpunkter med anledning av Justitiedepartementets remiss av promemorian Digitala bolags- och föreningsstämmor.