Avdelare

23-11-09 Aktiemarknadsnämnden

Uttalande om dispens från budplikt

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna Milad Pournouri och Oliver Aleksov undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma om de tecknar aktier i den planerade och i framställningen beskrivna kvittningsemissionen i anledning av överlåtelser av aktier i Social Assets AB till Ecore Group AB.