Avdelare

23-05-26 Aktiemarknadsnämnden

Uttalande om dispens från budplikt

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, MEKO Services AB undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget tecknar sin pro rata-andel i den aktuella företrädesemissionen av aktier i Omnicar Holding AB.