Avdelare

23-02-01 Nämnden för svensk redovisningstillsyn

Årsrapport för 2022

Nämnden för svensk redovisningstillsyn (Nämnden) har publicerat sin årsrapport för 2022. Rapporten beskriver Nämndens verksamhet och granskningar av börsbolags finansiella rapportering. Under 2022 fattade Nämnden beslut i totalt 62 ärenden, varav 23 gällde bolag som inte har upprättat sin finansiella information enligt gällande bestämmelser och felaktigheterna kan anses som ringa.

Finansinspektionen har delegerat granskningen av börsbolags finansiella rapporter till Nämnden, som inom ramen för sitt uppdrag tar ställning till om dessa upprättats korrekt. 

Årsrapporten hittar du på Nämndens webbplats via denna länk