Avdelare

23-03-08 Nyhet

”Könsfördelningen behöver förbättras”

Svenska börsbolag har kommit relativt långt när det gäller jämställdheten i sina styrelser, men det är viktigt att de fortsätter hålla fokus på frågan. Kollegiet för svensk bolagsstyrning verkar för att jämställdheten ska fortsätta att öka, via självreglering. Med anledning av detta och internationella kvinnodagen den 8 mars har Dagens Industri intervjuat Katarina Lidén, VD för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

– Vi och Kollegiet anser att könsfördelningen behöver förbättras bland samhällets beslutsfattare, i näringslivet och styrelserummen, säger Katarina Lidén.

Jämställheten ökar i börsbolagens styrelser men i vissa fall i en för långsam takt. Sverige och svenska börsbolag kan få göra undantag från EU:s nya kvoteringsregler (för bolag med minst 250 anställda, årsomsättning på minst 50 miljoner euro eller balansomslutning på minst 43 miljoner euro) men bara så länge vissa gränser/villkor uppfylls.

Kollegiet för svensk bolagsstyrning, som är en del av Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, anser att könsfördelningen behöver förbättras men att kvotering för börsbolagens styrelser är fel väg att gå. Kollegiet uppmanar därför aktieägare, valberedningsledamöter och arbetstagarorganisationer i de svenska börsföretagen att hålla fortsatt fokus på det långsiktiga målet om 40 procents andel för det minst företrädda könet.

– När EU-direktivet nu har kommit är det viktigare att hålla fokus på frågan så att vi inte halkar under gränserna, säger Katarina Lidén.

Du kan läsa artikeln via denna länk (pdf) 

Relaterat:
”Uppmaning om bättre könsfördelning i bolagsstyrelserna” 

Inom ramen för den svenska självregleringen främjar Kollegiet för svensk bolagsstyrning sedan 2004 god bolagsstyrning på den svenska aktiemarknaden. Kollegiet ansvarar för förvaltningen av Svensk kod för bolagsstyrning, som är principbaserade och väl fungerande regler för bolagsstyrning och god sed på aktiemarknaden.