Avdelare

Nyheter och pressmeddelanden

Nyheter från sakorganen hittar du längre ned på sidan.
 

23-05-11 Nyhet

Anna Sjödahl och Thomas Strömberg nya ledamöter i Rådet för finansiell rapportering

Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett företagsekonomen Anna Sjödahl och revisorn Thomas Strömberg till nya ledamöter i Rådet för finansiell rapportering.

Läs mer

23-04-04 Nyhet

Varmt välkommen hälsar vi Robert Einefors som anställts som jurist på föreningen

Robert kommer närmast från en doktorandtjänst vid Juridiska Institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, där han forskat och undervisat i närmare sex år. Robert arbetade dessförinnan som biträdande jurist på Advokatfirman Lindahl.

Läs mer

23-03-08 Nyhet

”Könsfördelningen behöver förbättras”

Svenska börsbolag har kommit relativt långt när det gäller jämställdheten i sina styrelser, men det är viktigt att de fortsätter hålla fokus på frågan. Kollegiet för svensk bolagsstyrning verkar för att jämställdheten ska fortsätta att öka, via självreglering. Med anledning av detta och internationella kvinnodagen den 8 mars har Dagens Industri intervjuat Katarina Lidén, VD för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

Läs mer
Avdelare
Avdelare
start_prenumerera.jpg

Prenumerera på våra nyheter

Skicka in din e-postadress nedan så får du meddelanden när vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.


Genom att ange din e-postadress samtycker du till att Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden samlar in och behandlar din personuppgift, e-postadress. Uppgiften sparas under tiden du har en aktiv prenumeration. Du kan avregistrera en aktiv prenumeration och ta del av personuppgiftpolicyn via "Läs mer". 

Avdelare

Nyheter från våra sakorgan

23-05-26 Aktiemarknadsnämnden

Uttalande om dispens från budplikt

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, MEKO Services AB undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget tecknar sin pro rata-andel i den aktuella företrädesemissionen av aktier i Omnicar Holding AB.

Läs mer Läs om Aktiemarknadsnämnden

22-12-01 Aktiemarknadens självregleringskommitté (ASK)

Anna Magnusson ny ledamot i ASK

Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett juristen Anna Magnusson som ny ledamot i Aktiemarknadens självregleringskommitté (ASK). Anna Magnusson är Specialist ägarstyrning hos Alecta, och dessförinnan har hon bland annat varit ansvarig för förvaltningen och ägarstyrningen av statens bolagsportfölj, som departementsråd och Avdelningschef på Näringsdepartementet.

Läs mer Läs om Aktiemarknadens självregleringskommitté

23-05-10 Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Synpunkter på promemorian Digitala bolags- och föreningsstämmor

Kollegiet lämnar synpunkter med anledning av Justitiedepartementets remiss av promemorian Digitala bolags- och föreningsstämmor.

Läs mer Läs om Kollegiet för svensk bolagsstyrning

23-03-28 Nämnden för svensk redovisningstillsyn

Nytt ställningstagande (Finansiella skuldinstrument - Kapitalandelslån)

Nämnden för svensk redovisningstillsyn har publicerat ett nytt beslut/ställningstagande. Det handlar om finansiella skuldinstrument - Kapitalandelslån (IFRS 9, IFRS 7).

Läs mer Läs om Nämnden för svensk redovisningstillsyn

23-03-08 Rådet för finansiell rapportering

Remissvar till IASB om internationell skattereform (tillägg till IAS 12)

Rådet för finansiell rapportering har skickat in ett remissvar till International Accounting Standards Board (IASB) om föreslagna tillägg till IAS 12 (”ED International Tax Reform – Pillar Two Model Rules – Proposed amendments to IAS 12”).

Läs mer Läs om Rådet för finansiell rapportering